تصاویر زیر مربوط به یک کار هنری خلاقانه است که شاید پیش از این دیده باشید. این کار جالب با تکنیک عکاسی، استفاده از یک لنز دوربین خاص و البته یک سکه 5 دو یورویی غول پیکر به اندازه 74 سانتیمتر به وجود آمده است.